Все города > Garden Grove > Buổi Cầu Nguyện Đầu Năm 2017

Buổi Cầu Nguyện Đầu Năm 2017


1
06
января
04:45

Truong Buu Diep Foundation
14231 S Euclid St, Ste E 103-105 92843 Garden Grove United States
Cầu Nguyện Với Cha Diệp nhân dịp đầu năm 2017 để nhờ CHa chuyển cầu lên Đấng Tối Cao những lời khấn xin và cảm tạ.